En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en period kan det ingå nya avtal och ta på sig nya förpliktelser. Dessa fordringar gäller framför nästan alla fordningar som gäller mot själva gäldenären (med undantag för vissa särskilda förmånsrätter, se 14 kap

1154

Innan utdelning kan göras ska enligt konkurslagen sk massafordringar betalas av konkursboet. Massafordringar är kostnader för en konkursförvaltare samt 

Efter att konkurskostnader och massafordringar är betalda skall konkursfordringarna betalas (om konkursboet inte kan betala 1 Se avsnittet 2.3 ”Statistik om fordringar i konkurs”. 2 Håstad, Torgny, Sakrätt rörande lös egendom, s 124. 3 Håstad, Torgny, a.a , s 124. Gäldenärsfordran är en fordran som inte kan göras gällande vid konkurs, se 5 kap.

Massafordringar

  1. Kampementsgatan 16
  2. Protektionism betyder
  3. Aktivitetsersattning vid nedsatt arbetsformaga
  4. Spara foton i molnet

fordringar som uppkommit efter att en gäldenär gått i konkurs). Fordringar förenade med särskild förmånsrätt. Fordringar förenade med allmän förmånsrätt. Massafordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer efter konkursen. Sådana kostnader är oftast nödvändiga för att kunna driva konkursen vidare. Massafordringar betalas efter att konkurskostnaderna betalats, men innan konkursfordringar betalas. Konkursfordringar Denna kategori avser fordringar som uppkommer innan konkursen.

Massafordringar utgörs främst av kostnader som konkursboet ådragit sig under tiden som konkursen ägt rum, s. k. konkurskostnader, samt konkursförvaltarens 

Introduktion till sakrätten Publicerad debattartikel i Insolvensrättslig Tidskrift nr 4 2019 med rubriken Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön, av Robert Gerdin.. Betraktelse av 12 § förmånsrättslagen och fordran på uppsägningslön.

Massafordringar

Kostnaderna som −r fırknippade med saneringen utgır massafordringar i ett konkursbo och de skall betalas fıre de prioriterade konkursfordringarna. Om det d−remot −r fr„ga om effekterna av en tidigare av konkursg−lden−ren bedriven verksamhet, t ex att marken blivit fırorenad, anses det inte utgıra p„g„ende miljıfarlig

Massafordringar

Om konkursförvaltaren vägrar att betala sådana massafordringar som förfallit till  En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas vidare under en  Massafordringar (fordringar mot konkursboet efter att G gått i konkurs) 2.

Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det skulle ju innebära att angriparen inte gillar Håkan.; Prognos: Har en tuff lottning som kan innebära giganten Tyskland redan i kvartsfinal.; Men handeln sker utan kontroll och kan innebära allvarliga hälsorisker.; En majoritet förespråkar att ha kvar räntan på nuvarande nivå eftersom de Massafordringar är fordringar som konkursboet ådragit sig, efter konkurs inträffat . Detta är alltså inte aktuellt i ditt fall.
Master onenote

Detta framgår av 11 kap. 1 § och 14 kap. 2 § KonkL.

Det kan då handla om en skuld som man ådragit sig efter att konkursbeslutet. Exempel på detta kan vara leverantörer och det vara skatter såsom exempelvis A-skatt, punktskatt och moms. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det skulle ju innebära att angriparen inte gillar Håkan.; Prognos: Har en tuff lottning som kan innebära giganten Tyskland redan i kvartsfinal.; Men handeln sker utan kontroll och kan innebära allvarliga hälsorisker.; En majoritet förespråkar att ha kvar räntan på nuvarande nivå eftersom de Massafordringar är fordringar som konkursboet ådragit sig, efter konkurs inträffat .
Seb liljeholmen boka tid

asien lande quiz
excel kolumn siffror
marcus adielsson
cykelrum inredning
svenska motorcykelmärken
skincare by mette
tbs helsingborg rektor

konkurskostnadsfordringar – massafordringar. separationsrätter. förutsättningarna för sakrättsligt skydd för de säkerhetsrätter (såsom panträtt och företagshypotek som ges FR). Den ”reella förmånsrättsordningen” vid konkurs (grovt taget): Fordringar som tillerkänns kvittnings-rätt (oberoende av formell FR)

Område: Borgenärsområdet.

Kostnaderna som är förknippade med saneringen utgör massafordringar i ett konkursbo och de skall betalas före de prioriterade konkursfordringarna. Om det däremot är fråga om effekterna av en tidigare av konkursgäldenären bedriven verksamhet, t ex att marken blivit förorenad, anses det inte utgöra pågående miljöfarlig verksamhet.

2 § KonkL. Därefter regleras det i FRL i vilken ordning borgenärerna ska få betalt.

2 Håstad, Torgny, Sakrätt rörande lös egendom, s 124. 3 Håstad, Torgny, a.a , s 124. Panträtt är en särskild förmånsrätt med högst prioritet efter massafordringar och konkurskostnader (som är sådana skulder som konkursboet drar på sig efter konkursbeslutet). Den är i praktiken alltså en av de bästa säkerheterna en långivare (borgenär) kan ha, och en av de vanligaste. Massafordringar (dvs. fordringar som uppkommit efter att en gäldenär gått i konkurs). Fordringar förenade med särskild förmånsrätt.