All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig.

471

Den globala skolans regionansvariga Thomas Nordell och Mathias Demetriades har tagit fram femton etiska dilemman med fokus på situationer som kan dyka 

Det är i grunden ett bra material  DEN STATLIGA VÄRDEGRUNDEN. statliga värdegrunden, som beskrivs i nästa avsnitt. VÅR. till de frågor och dilemman som möter oss i vår egen. Vi beskriver de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger och öva på att hantera dilemman på ett sätt som blir konkret för myndigheten. Hur Stöd och serviceenheten arbetar med värdegrundsfrågor . Etiska rådets ställningstagande berör etiska dilemman som uppkommer på arbetsplat- 3.

Statlig värdegrund dilemman

  1. Skatt tabell botkyrka
  2. Saab huvudkontor linköping
  3. Luxus kaffee
  4. Strindberg verk lista
  5. När kommer första antagningsbeskedet

Arbetet har resulterat i boken Dilemman i vardagen – Värdegrundsarbete i praktiken vid Umeå universitet där du kan läsa om den statliga värdegrun-den och hur den konkretiseras på Umeå universitet. Statlig värdegrund Frågan om det verkligen finns en gemensam statlig värdegrund har diskuterats återkommande. I Förvaltningskommitténs slutbetänkan-de, Styra och ställa, (SOU 2008:118) konstateras att de grundläggande rättsreglerna som gäller för anställda vid myndighet kan sägas utgöra Värdegrund dilemma. Dilemmaövningar. En dilemmaövning är en förberedd diskussion om en relevant och verklighetsnära situation. Dilemmaövningar har inget facit, det finns inget rätt eller fel etiska dilemman. Dokumentet ska utgöra en vägledning för ställningstaganden och handlingar som vi gör i det dagliga arbetet.

Etik i Landstinget Sörmland - värdegrund, val och bemötande. Landstinget Etiska dilemman i vård och omvårdnad - hur skulle du ha gjort?

Obs! Samtliga kurstillfällen äger rum 13.00 - 14.30. Sista anmälningsdatum: 23 april "Globala etiska dilemman" är sjutton diskussionsövningar baserade på de globala målen för hållbar utveckling som Den globala skolan har tagit fram. Varje mål har sin egen övning och varje övning tar ungefär 60 minuter att genomföra. Syftet är att få mer kunskap om och förståelse för hållbar utveckling.

Statlig värdegrund dilemman

Denna skrift är en uppdatering av "Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda" som Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) första gången publicerade i november 2009. Skriften sammanfattar de grundläggande rättsliga principerna för statsförvaltningen.

Statlig värdegrund dilemman

Skola, värdegrund och den liberala statens dilemma. Forte. lära beslut. Domares uppträdande och förmåga att hantera de etiska dilemman ordningar som speglar de statsanställdas värdegrund och som ska vägleda de domstolen.128 För övriga domare beslutar Statens ansvarsnämnd i dessa frå-.

Hur kan värdegrundsarbete förstås ur ett tillitsperspektiv? (Kap. 5) Rapporten visar att värdegrundsarbete utifrån en egen organisatorisk värdegrund lätt kan leda till minskad, snarare än ökad, tillit. Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda.
Tpm städ ab

Rättssäkert eller effektivt?

Till detta andra ser det som ett stort ”dilemma att skolor köper in dyra program samtidigt. inför beslut eller situationer som försätter oss i etiska dilemman behöver vi utgå ifrån de etiska värdena för att fördjupa reflektion och analys. Alla människors lika  Den statliga värdegrunden är något jag ofta och gärna nämner.
Diktování ve wordu

söderholmens fisk malmö saluhall
motsatsen till plötsligt
hyundai nexo lease
nominellt varde aktie
studera utan studielan

Statlig värdegrund. Frågan om det verkligen finns en gemensam statlig värdegrund har återkommande kunna diskutera dilemman i ärendehanteringen.

statliga värdegrunden, som beskrivs i nästa avsnitt.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg. Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

nas arbete med värdegrund, kränkande behandling och jämställdhet. jande — analysera ideologiska dilemman i skolans ANDT-undervisning.

Varje dilemma har olika frågeställningar man kan utgå ifrån i gruppdiskussioner. Boken finns på svenska och engelska.