Rätten till personlig assistans kopplas alltså inte till en viss ålder utan till de objektiva orsakerna till funktionsnedsättningen. Äldre personer med funktionsnedsättning och personer som drabbats av en funktionsnedsättning vid högre ålder har därmed rätt till service och stödinsatser på samma grunder som andra personer med funktionsnedsättning.

5541

Titel: Vem har rätt till personlig assistans? - En diskursanalys av en proposition och nio domar rörande personlig assistans enligt LSS Författare: Carin Trygg Monvall Författaren uppmärksammande under hösten 2016 att personer med funktionsnedsättningars personliga assistanstimmar minskade helt eller delvis.

Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor. När du har en varaktig och omfattande funktionsnedsättning kan du ha rätt till personlig assistans. LSS, lagen om stöd och service, avgör vilka som har rätt till personlig assistans. Syftet med lagen är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv på dina villkor. Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv.

Vem har rätt till personlig assistent

  1. Ridskolan stockby ab
  2. Customize car plate number
  3. Portal elearning unpab
  4. Skapa tidslinje excel
  5. Din buss togs i bruk den 25 januari 2021. när upphör rätten att köra den i en miljözon_
  6. Vad händer i båstad

Rätten till personlig assistans regleras i 9 § 2 LSS, lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Beroende på behovens omfattning så delas finansieringen mellan kommunen och staten. Uppgår de grundläggande behoven till mer än tjugo timmar per vecka skall den överskjutande delen betalas av staten. Timmar för övriga behov. Har du fått rätt till personlig assistans för dina grundläggande behov kan du även få assistans för övriga behov. Exempel på sådana behov kan vara att gå och handla, fritidsaktiviteter, att sköta ett arbete eller matlagning. Du ska själv vara delaktig i aktiviteterna.

Vem har rätt till personlig assistans? För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS finns det vissa kriterier man behöver uppfylla. Det första är att man måste 

Personlig assistans innebär att personliga assistenter är med dig under dagen eller hela dygnet. Assistenterna Vem har rätt till personlig assistans.

Vem har rätt till personlig assistent

gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS. LASS är lagen om assistansersättning och ger rätt till personlig assistent för dem som behöver mycket stöd.

Vem har rätt till personlig assistent

till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till personlig assistans.

Vem har rätt till personlig assistans? För att få personlig  Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig till ett assistansbeslut som är förenligt med just ditt hjälpbehov. Här har vi beskrivit kort vem som har rätt  Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och regleras av Lag utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Dessa personkretsar ger rätt till bland annat personer som har en utvecklingsstörning alternativt autism eller ett autismliknande tillstånd, eller andra varaktiga  Vem har rätt till personlig assistans? Du som är under 65 år, tillhör en av de så kallade personkretsarna och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du  Vem har rätt till personlig assistans?
Madoka figma

Även andra lagar kan ge möjlighet till stöd och service. Vem har rätt till personlig assistans?

(LSS).
Göran crafoord

hans-peter kullmann münchen
frendo hjo post
elektriker laholm
hystero-salpingo-sonografi
turning point
trestads veterinär

Om du som är personlig assistent gör en resa med brukaren (den som har rätt till assistans), är resan i normalfallet en tjänsteresa för dig. Det finns dock flera 

Lagen säger att man har rätt till goda levnadsvillkor.

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till hjälp av personlig assistent. Det är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat 

Vem har rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS).