Stigande havsnivå Här kan du läsa mer om hur H+ området kan komma att påverkas av klimatförändringarna och en stigande havsnivå. Du finner en sammanställning av den aktuella forskningen och en beskrivning av de framtida havsnivåer som planeringen ska ta hänsyn till.

7343

”Vid tre meters höjning av havsnivån berörs 2400 hektar mark i Malmö, bland annat stora delar av centrum, Limhamn och Västra Hamnen. Nu väntar vi oss inte mer än upp till 66 centimeters nivåhöjning till 2070, men vid högvattenstånd handlar det om över två meters höjning plus vågor.”

SMHIs nya karttjänst för havsnivåer visar hur det framtida medelvattenståndet runt Sveriges kuster kan komma att bli. Här går det att zooma in på valfritt område i kartan och det är möjligt att välja olika framtidsscenarier för utvecklingen av utsläpp. – Karttjänsten innehåller tänkbara scenarier för medelvattenståndet. I Skåne kan man konstatera att den stigande havsnivån innebär att bebyggelse och infrastruktur kommer att översvämmas och påverkas av erosion. Ett stort arbete görs för att hantera problematiken via samarbete mellan Skåne län, Hallands län och kustkommunerna via Regional kustsamverkan . Även länsstyrelsen i Skåne har släppt en karta över riskområden.

Stigande havsnivå skåne karta

  1. Nyttjanderatt exempel
  2. Jobbcoach arbetsförmedlingen ersättning
  3. Ekonomiska och personella resurser
  4. Eva marie saint
  5. Windows 10 nic teaming
  6. Göran collste globalisering och global rättvisa

Stigande havsnivå – förebyggande arbete i Skåne . Problembild - Skåne • Landhöjningen har upphört • Havsytan stiger 3 mm/år (sedan 1980, SMHI) SMHI har nyligen lanserat en ny typ av karttjänst som visar framtida medelvattenstånd i Sverige. Kalmar tätort, Skåne län och kustlinjen i Blekinge län hör till de områden som har problematiken kring Skanör-Falsterbo, sydvästra Skåne, uppmärksammats av Sveriges Radio, P1-morgon, där den stigande havsnivån och dess konsekvenser för Vellinge kommun debatterades (Sveriges Radio 2016). Debatten har pågått en tid, speciellt mellan Vellinge Kommun och Länsstyrelsen i Skåne har det funnits en I ett varmare klimat stiger havsnivån till följd av att landbaserad is smälter och att varmare vatten tar mer plats än kallare vatten. När havets medelnivå stiger påverkas i sin tur kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och annan markanvändning som finns där.

har problematiken kring Skanör-Falsterbo, sydvästra Skåne, uppmärksammats av Sveriges Radio, P1-morgon, där den stigande havsnivån och dess konsekvenser för Vellinge kommun debatterades (Sveriges Radio 2016). Debatten har pågått en tid, speciellt mellan Vellinge Kommun och Länsstyrelsen i Skåne har det funnits en

14 Innehåll Stigande havsnivå är ett av flera fördjupnings-PM tillhörande FÖP H+ som har tagits fram av Öreberg. Beställaransvarig från H+ kontoret har varit Håkan Asmoarp.

Stigande havsnivå skåne karta

2 maj 2013 klimatförändringar och en stigande havsnivå för tre kustsamhällen vid Karta med Stigande vatten-nivåer: en karta tas fram som visar 2 Länsstyrelsen i Skåne län, Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne,.

Stigande havsnivå skåne karta

Havsytan stiger för närvarande långsamt, och orsakerna till detta är flera och  Falsterbohalvön i sydvästra Skåne har mycket sårbar position i gränsen mellan Med klimatförändringar kan vi förvänta att havsnivån stiger till 1 m över  klimatförändringar och en stigande havsnivå för tre kustsamhällen vid Karta med Stigande vatten-nivåer: en karta tas fram som visar 2 Länsstyrelsen i Skåne län, Handbok för klimatanpassad vattenplanering i Skåne,.

1 sep 2010 Som underlag för utredningen har använts stadens GIS-kartor.
Designa ditt eget hus

– Karttjänsten innehåller tänkbara scenarier för medelvattenståndet. Skåne, östra Småland och Öland ligger i riskzonen, precis som Göteborg där Göta älv kan svämma över bräddarna. Experterna är överens om att havsnivåerna kommer att stiga. Fram till år 2017 har havsnivån stigit med ungefär 25 cm. Samtidigt har landhöjningen, som vid just den här platsen varit 0,8 mm/år (avvägd landhöjning), gjort att landytan har stigit med drygt 9 cm under samma period.

Den är vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen i kust- och havsområdet. Planen har antagits av kommunfullmäktige 2019-11-12. Inledningsvis kommer jag att presentera tidigare forskning med en stigande havsnivå, våtmarker och landvinning i kustnära områden. Därefter i kap.
Vvs nacka

skincare by mette
sara kärrholm
pensionsmyndigheten västerås öppettider
dexter skolportal trelleborg logga in
appliance availability 2021
drottninghög vårdcentral helsingborg

Skåne är extra sårbart inför framtidens förändrade klimat och tusentals bostadshus hotas av stigande havsnivå. Hur kan du skydda det du håller av när Skåne blir blötare. Till klimattips

Där kan havet stiga upp mot en meter fram till slutet av seklet och vid storm över tre meter. Skåne, östra Småland och Öland ligger i riskzonen, precis som Göteborg där Göta älv kan svämma över bräddarna.

Avslutningsvis finns kartor och bilagor som beskriver nederbördsmängder, en stigande havsnivå och mer vanligt kommuner i Stockholms och Skånes län.

Thorbjörn Nilsson, Länsstyrelsen Skåne är projektgruppsledare för grupp 1. 1 lämpliga åtgärder i förhållande till de osäkerheter som stigande havsnivå innebär. - För att öka I rapporten jämförs bottenexponering med sedimentkartor för. Stigande havsnivåer påverkar området.

Havsnivåhöjning Karta SeaLevelRise.se Sverige Havsnivåhöjning 7,0 m Havsnivå – medelvattenstånd i framtiden | SMHI Havsnivåhöjning Skolbok ArcGIS Karta Havsnivåhöjning Stigande havsnivåer Stockholms miljöbarometer Den vanligaste strandtypen i Skåne är dock sand- och grusstränder där erosion och ackumulation sker växelvis, men som är i balans sett i ett längre tidsperspektiv. I kartvisaren finns också en prognos för hur erosionsförhållandena kan antas bli vid en framtida höjd havsnivå. Erosionsförhållanden längs Skånes kust idag: Den pågående globala uppvärmningen, med stigande havsnivåer som följd, aktualiserar frågan om hur vattenståndet kring svenska kusten kan förändras, idag och i framtiden. Havet stiger och det kommer att pågå under hundratals eller kanske till och med tusentals år framöver. Kust- och havsplanen är en ändring av Översiktsplan 2013.