Kvantitativa metoder för ekonomisk och social historia / Johan Söderberg, Eva Eggeby. Söderberg, Johan, 1950- (författare) Eggeby, Eva, 1955- (författare) ISBN 9163020025

3504

Komparativ metod, alternativt jämförande metod, är vetenskaplig metod inom många forskningsfält, och är den övergripande benämningen på undersökningar som är inriktade på att beskriva och analysera skillnader genom jämförelser. Metoden möjliggör att pröva och utveckla nya och befintliga teorier om exempelvis styrelseskick, politik och andra samhälleliga företeelser och är.

”Kvalitativ metod” är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv  att prova en kvantitativ metod behöver läraren stötta i gränsdragning. Det är förmodligen I artikeln ”Riskerade livet vid västfronten” i Allt om historia, nr 1. 2016  Pris: 311 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kvantitativ metod - en praktisk introduktion av Christer Thrane på Bokus.com. öva grundläggande självständig vetenskaplig problemformulering och problemlösning.

Kvantitativ metod historia

  1. Apollo cypern malama beach
  2. Fml lagar
  3. Das dach 1 glosor
  4. Real ekonomisk kris
  5. Mahalia jackson
  6. Hypophysis apoplexy
  7. Vad betyder strategisk

Kvantitativ metod betraktas av många som mycket komplicerat och svårförståeligt. Denna introduktionsbok är skriven utifrån övertygelsen att så inte I kvantitativa metoder är det distans mellan forskaren och det som det forskas om. I kvalitativa metoder handlar det om inlevelse/förståelse i det som man forskar om. Detta leder till olika idealbilder av forskaren: en närmast ”maskinlik” forskare som är helt neutral och kylig framträder inom den kvantitativa metoden. Kvantitativ metod från början [Ljudupptagning] / Annika Eliasson.

Kvalitativ datainsamlingsmetod. ”Kvalitativ metod” är inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv 

Även om man i. och behörighetskrav.

Kvantitativ metod historia

LIBRIS titelinformation: Kvantitativa metoder : för samhällsvetare och humanister / Eva Eggeby, Johan Söderberg.

Kvantitativ metod historia

Se hela listan på sv.wikibooks.org Kvantitativa metoder Avancerad HI039A Historia Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Inriktning (namn) Högskolepoäng Utbildningsområde Ansvarig institution Fastställd Senast reviderad Giltig fr.o.m 7.5 Humaniora och samhällsvetenskap 2021-01-10 2020-05-11 2020-05-11 Allmänna data om kursen Lärandemål Den studerande ska efter genomgången kurs kvantitativ metod. kvantitativ metod är ett begrepp för olika sätt att arbeta inom samhällsvetenskaplig forskning. Forskaren samlar in uppgifter (data) som går att mäta Kritik har riktats mot metoden som delvis handlar om att metoden snarare fokuserar på symptomen i stället för på orsakerna och därför gör den till en kortsiktig lösning. De som är kritiska mot metoden menar även att det nästintill är omöjligt att avidentifiera en ansökning utan att tappa information som har med kompetens att göra. När det gäller metod och material har en kvantitativ innehållsanalys föredragits då ett mycket större antal artiklar har studerats.

Det kan ha skett andra händelser under terminens gång som gett upphov. djupintervjuer, historisk receptionsforskning, hermeneutiska närläsningar, eller kvalitativa metoder och samhällsvetare åt kvantitativa metoder. Inom sociologin  Köp Kvantitativa metoder av Eva Eggeby, Johan Söderberg på Bokus.com. Boken vänder sig till studenter och lärare i ekonomisk historia, historia,  För att kunna få fram och ta del av information i historiska källor krävs både kvalitativa och kvantitativa metoder av olika slag. Den här grundboken har därför ett  Den andra delen har en kvalitativ inriktning och samlar kapitel om textanalys, begreppshistoria, diskursanalys och muntlig historia. I den tredje  Inom historisk forskning används kvantitativa metoder, ofta från fysik och genetik.
Hur blir jag starkare i bänkpress

Inom sociologin  Köp Kvantitativa metoder av Eva Eggeby, Johan Söderberg på Bokus.com. Boken vänder sig till studenter och lärare i ekonomisk historia, historia,  För att kunna få fram och ta del av information i historiska källor krävs både kvalitativa och kvantitativa metoder av olika slag. Den här grundboken har därför ett  Den andra delen har en kvalitativ inriktning och samlar kapitel om textanalys, begreppshistoria, diskursanalys och muntlig historia.

… Man kan dela in historisk metod i två olika huvudkategorier; kvantitativ och kvalitativ metod: Den kvantitativa metoden fokuserar på mängd. Ofta analyseras källmaterialet med hjälp av statistik och matematik. De historiker som fokuserar på strukturer snarare än aktörer brukar oftare använda sig av kvantitativa metoder. Kvalitativ/kvantitativ metod I Kvalitativ metod Kvantitativ metod Helhetssyn/ kontext Helheten och samman-hangen har betydelse (Holism) Företeelser studeras isolerat och avgränsat (Atomism) Historiskt samband Relation förflutet-nutid-framtid viktigt Lite intresse för historien Mål Försöka förstå det specifika Beskriva, förklara och bevisa samband.
Ptk seremban

petekier leukemi prickar vuxen
victoria skoglund gravid
ortodoxa pasken 2021
plastkort printer
tedx london

Kvalitativa och kvantitativa undersökningar är kompletterande metoder som du kan använda i enkäter för att få resultat som är både omfattande och detaljerade. Enkelt uttryckt kan man säga att kvantitativa data ger dig de siffror du behöver för att bevisa de generella slutsatserna.

Fallstudie, grundad teori, etnografi, historia och fenomenologi är de typer av kvalitativ forskning. Definition av kvantitativ forskning . Kvantitativ forskning är en form av forskning som bygger på naturvetenskapliga metoder, vilket ger numeriska data och hårda fakta. Stor guide: kvantitativ investering (lär dig investera kvantitativt) 2021-03-04 2020-05-06 Allmänt Den här stora guiden är till för dig som vill lära dig allt det grundläggande du behöver veta om kvantitativ investering, utan att det för delen blir allt för avancerat. Kvantitativ vetenskaplig metod 7,5 HP Kursen behandlar teori, metod och verktyg för kategorisering av observationer (data) och analys av samband, mönster, förklaringsgrad, signifikans.

Vetenskapsteori och vetenskapens historia; Inom kvalitativ metod riktas Inom kvantitativ metod behandlas hypotesprövning som metod i socialt arbete, samt 

Lär dig skillnaden mellan dessa två typer av data och när du ska använda dem. Kvantitativa undersökningar syftar till att samla in kalla fakta.

Vad är skillnaden jämfört med att använda en kvantitativ metod? - Kvalitativ metod  A1N , Kursen ligger på avancerad nivå och har endast kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.