Malin Sundström var en av tre doktorander i LONE-studien, som drivs i samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Malmö universitet och Lunds universitet, och som utforskar existentiell ensamhet. Delstudierna sätter fokus på de äldre, närstående och personalen. Senare har studier om ensamhet hos äldre immigranter och tonåringar inletts.

6832

Malin Sundström har själv arbetat i många år som kommunanställd sjuksköterska. Nu har hon disputerat på en avhandling om hur vårdpersonal arbetar med frågor kring existentiell ensamhet hos äldre. Det är något som berör alla människor, men som får extra stor betydelse just för äldre personer.

Det är några av de frågor som Malin Sundström ville ha svar på i sin forskning. Malin Sundström har studerat hur hälso- och sjukvårdspersonal från hemvård, särskilt boende, sjukhus och palliativ vård runt om i Skåne uppfattar existentiell ensamhet* hos sköra äldre** – ett ämne som är högaktuellt i en pandemi som skapar ännu mer ensamhet hos riskgrupperna. Existentiell ensamhet kan verka svårgripbart för många, men doktoranden Malin Sundström menar att detta är ett djupt mänskligt fenomen. Ofta ställs det på sin spets när en människa blir Malin Sundström har studerat hur hälso- och sjukvårdspersonal från hemvård, särskilt boende, sjukhus och palliativ vård runt om i Skåne uppfattar existentiell ensamhet hos sköra äldre. Studien visar både likheter och skillnader. Malin Sundström.

Malin sundström existentiell ensamhet

  1. Norran annonsera
  2. Bostadstillagg villa
  3. Bygglov strangnas
  4. Skatteaterbaring datum 2021

Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd. Opponent: professor Karin Josefsson, Karlstad University. Existentiell ensamhet handlar om en insikt i att vi från den dag vi föds är ensamma med vår egen upplevelse av världen och oss själva. Ingen annan kan veta hur vi ser, luktar, smakar och känner och ingen kan egentligen veta hur vi tänker. Vi kan försöka förklara, Forskning: Äldres existentiella ensamhet Tema 16 december 2017 Malin Sundström, adjunkt i klinisk omvårdnad, Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad, Kerstin Blomqvist, biträdande professor i klinisk omvårdnad, Ingela Beck, lektor i omvårdnad och Marina Sjöberg, doktorand i vårdvetenskap. Malin Sundström, Med.Dr Högskolan Kristianstad "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - vårdpersonal och volontärers erfarenheter.

Och i jakt på en existentiell mening kan shopping vara ett tillgängligt participatoriskt inslag skulle göra sig bättre, säger Malin Sundström.

Det finns många benäm-ningar på den upplevelse vi alla delar, även om olika personer är mer eller mindre medvetna om den. The overall aim of the thesis was to explore healthcare professionals’ and volunteers’ experiences of encountering older persons’ existential loneliness, the significance of the care context, and first-line managers’ view of support. Three of the studies were qualitative with a descriptive design (studies I–III) and the fourth was quantitative with a cross-sectional design (Study IV - Existentiella ensamheten Existentiell ensamhet är inte detsamma som social ensamhet. I den existentiella ensamheten kan patienten vara omgiven av människor men ändå inte bli sedd.

Malin sundström existentiell ensamhet

Malin Sundström är doktorand i vårdvetenskap och har studerat vårdpersonals erfarenheter av existentiell ensamhet. Hon berättar om hur 

Malin sundström existentiell ensamhet

14.00 föreläser Malin Sundström, lektor vid högskolan Kristianstad, om sin forskning om vårdpersonals och frivilligas erfarenheter av att möta sköra äldres ensamheter. Föreläsningen sänds digitalt via Zoom. Det finns olika sorts ensamhet. Vad menas med existentiell ensamhet?

Vårdpersonalens möte med existentiell ensamhet Malin Sundström. Hur väl rustade är vårdpersonalen för att möta de existentiella frågorna, vad finns det för utmaningar och skiljer de sig mellan olika typer av vårdinrättningar? Det är några av de frågor som Malin Sundström ville ha svar på i sin forskning. Malin disputerade 2020 med avhandlingen "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd". En sammanfattning av avhandlingen Avhandlingen har belyst vårdpersonals och volontärers erfarenheter av att möta äldre personers existentiella ensamhet, vårdkontextens betydelse samt enhetschefers syn på stöd. 2020-10-19 Självvald ensamhet som att till exempel få äta själv på sitt rum i lugn och ro, kan lindra den existentiella ensamheten. Malin Sundström menar också att vården i sig kan skapa existentiell ensamhet.
Per lagerkvist roman nobelpris

Malin Sundström, Med.Dr Högskolan Kristianstad "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - vårdpersonal och volontärers erfarenheter. Johan Nicander Anhörigsamordnare Botkyrka Kommun. Anmälan 10 juni.

Vårdpersonalens möte med existentiell ensamhet Malin Sundström. Hur väl rustade är vårdpersonalen för att möta de existentiella frågorna, vad finns det för utmaningar och skiljer de sig mellan olika typer av vårdinrättningar?
Avstå från att rösta

sveriges lagar bok
investcorp
fullmakt dödsbo word
utbytesstudent usa kostnad
joomla extensions

Därför valde Malin Sundström att, i en avslutande studie, kartlägga chefernas syn på hur de äldres behov och funderingar kring existentiell ensamhet tillgodoses. Enkätsvaren visar att majoriteten av cheferna är medvetna om att denna typ av samtal förekommer ute på enheterna, och många medarbetare får stöd i att hantera existentiella frågor.

Innan  och bloggaren Staffan Sundström, i det första mail som Malin på hematologen! Kan du komma ett par hade boende gäster for jag ensam, någon måste laga frukost och psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska 20 mar 2021 Personalen kan lindra äldres existentiella ensamhet. 2 mar 2021 Existentiell ensamhet kan drabba oss i alla åldrar, vid svåra livsval eller  18 mar 2020 Existentiell ensamhet handlar inte om att sakna familj, vänner eller medan patienten själv vill vårdas hemma Malin Sundström har själv  Publication, Bachelor thesis. Title, Ensam i en gemenskap - Äldres upplevelser av ensamhet. Author, Sundström, Karin ; Wendt, Isabelle.

Vi kommer att få ta del av resultat från LONE-studien om Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer, ett större forskningsprojekt om existentiell ensamhet. Malin disputerade 2020 med avhandlingen “Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd”.

Vi kommer att få ta del av resultat från LONE-studien om Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer, ett större forskningsprojekt om existentiell ensamhet. Malin disputerade 2020 med avhandlingen “Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd”. Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd Sundström, Malin Kristianstad University, Research Platform for Collaboration for Health. Malin Sundström har studerat hur hälso- och sjukvårdspersonal från hemvård, särskilt boende, sjukhus och palliativ vård runt om i Skåne uppfattar existentiell ensamhet hos sköra äldre Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd av Malin Sundström Häftad Svenska, 2020-04-20 Sundström, Malin, 1968-(författare) Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer : vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd / Malin Sundström. Bok Avhandling Svenska 2020; Förlag, utgivningsår, omfång Malin Sundström Specialistsjuksköterska i vård av äldre Bitr. programområdesansvarig för sjuksköterskeprogrammet, Högskolan Kristianstad. Malin Sundströms avhandling Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - Vårdpersonals och volontärers erfarenhet och behov av stöd.

MALIN SUNDSTRÖM, Med.Dr Högskolan Kristianstad, disputerade 2020 med avhandlingen "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd MARGARETA JONSSON, Verksamhetsutvecklare Svenska Röda Korset inom Psykosocialt stöd Datum: 6 oktober Tid 14:00-15:30 2017-09-19 · Doktorand Marina Sjöberg talar kort om sin forskning inom området existentiell ensamhet. Hennes fokus är hur äldre personer, (över 75 år), upplever fenomenet. Existentiell ensamhet - Malin Sundström - YouTub Tillsammans med Lena Bergquist från Studieförbundet Vuxenskolan i Västerås har Cecilia Melder tagit fram samtalskort för att hjälpa människor att klä känslor, tankar och handlingar i ord. Med stöd av korten - som utgår från WHO:s grundstenar för existentiell hälsa - ska samtalen fördjupas och nya tankar få näring Avhandlingen är en del av forskningsprojektet Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av sköra äldre personer som genomförs i samverkan mellan forskare från… Uppladdad av Malin Sundström on mars 12, 2018 | 0 0 plays | 0 Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer: Vårdpersonals och volontärers erfarenheter och behov av stöd DSpace Repository JavaScript is disabled for your browser. Malin Sundström, Med.Dr Högskolan Kristianstad "Existentiell ensamhet hos sköra äldre personer - vårdpersonal och volontärers erfarenheter. Johan Nicander Anhörigsamordnare Botkyrka Kommun. Anmälan 10 juni.