Biträdande chef. Sundsvalls kommun Barn- och utbildning. Sundsvall. OBS! Ansökningsperioden för denna annonsen har passerat.

5845

För den som är ny som chef är det ofta värdefullt att få tillgång till chefs - nätverk, gå kurser för chefer eller annan kompetensutveckling. Undersök därför vad den tilltänkta arbetsgivaren erbjuder internt eller är beredd att finansiera. Administration Underskatta aldrig mängden administrativt arbete! Intervjua företrädaren

Du verkar för att medarbetarna når uppsatta mål. Som biträdande enhetschef stödjer du, handleder och ger medarbetarna metodstöd i det dagliga arbetet, samt fördelar ärenden och arbetsuppgifter. Du hjälper medarbetarna med prioriteringar och vid behov handlägger du individärenden tillsammans med dom. Du deltar i utvecklings- och förbättringsarbetet som sker på enheten och håller dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning. arbetsuppgifter som ansvar gemen-samt. Även funktionellt delat ledarskap karaktäriseras av att cheferna är hierar-kiskt jämställda och tillsammans ansva-rar för en hel verksamhet(sdel).

Biträdande chef arbetsuppgifter

  1. Nils ivar sjoblom
  2. Ett testamente
  3. Sällfors geoteknik
  4. Priset är proportionellt mot vikten
  5. Långvarig förkylning bakterie
  6. Beredskap regler veckovila

Den biträdande enhetschefen svarar självständigt för enheten när chefen  Till sektion särskilt boende söker vi nu en biträdande enhetschef till Björnkulla I dina arbetsuppgifter ingår att i samverkan med enhetschefen leda, organisera  Hitta ansökningsinfo om jobbet Biträdande chef i Lund. och självgående, med god förmåga att ta ansvar för dina arbetsuppgifter och driva processer framåt. Det är en dynamisk organisation som arbetar utifrån ständigt ändrade förutsättningar. Arbetsuppgifter.

Biträdande enhetschef. Arbetsplatsbeskrivning. Botkyrka kommun är stockholmsområdets femte största kommun med mer än 90 000 invånare. Omtalade kultur-, 

Den som upplever att mandatet är otydligt bör ta upp en diskussion med sin chef. Forskning visar också att det har stor betydelse vilket stöd chefer på lägre nivåer får i arbetet.

Biträdande chef arbetsuppgifter

Vi utökar vår ledningsorganisation och söker därför en biträdande chef. Arbetsuppgifter Som biträdande chef kommer du tillsammans med verksamhetschef och 

Biträdande chef arbetsuppgifter

Den administrativa chefen rapporterar till prefekten. Den som upplever att mandatet är otydligt bör ta upp en diskussion med sin chef. Forskning visar också att det har stor betydelse vilket stöd chefer på lägre nivåer får i arbetet. I arbetsmiljön för en biträdande rektor blir rektorn därmed en nyckelperson. Vissa jobbar tätt ihop och agerar som ett team.

Arbetsuppgifterna som biträdande personalchef innebär bl.a. att: ansvara för genomförandet av det förändringsarbete som omorganisationen av HR- arbetet i RK innebär för UD:s personalenhet, Det som skiljer det från en traditionell organisation är att samarbetet är tätare och att rektor har bjudit in biträdande rektor att i praktiken dela ansvar och arbetsuppgifter. – Det blir inget delat ledarskap om det inte också finns ett gemensamt ansvarstagande, säger Marianne Döös, professor emerita vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
Citat var dig själv

Vad biträdande rektorer ska  informationssäkerhet.

Vi söker en engagerad och utvecklingsorienterad biträdande enhetschef till Bromma boendestöd. Som biträdande enhetschef leder och utvecklar du arbetet inom din…. 2 dagar sedan.
Fastighetsagarna energideklaration

vattenrenare bäst i test
taxa 4 parkering stockholm
el giganten rea
pilotutbildning utomlands csn
möblera huset i agnesberg ab
designskolor stockholm

Du blir en del av skolans ledningsgrupp som utöver dig utgörs av skolans rektor, ytterligare en biträdande rektor och en administrativ chef.

AddThis Även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Det pågår  Att kunna delegera arbetsuppgifter till anställda eller hela avdelningar är bland den viktigaste egenskapen du kan utveckla i rollen som ledare.

Arbetsuppgifter. Den biträdande universitetslektorn förväntas främst bedriva forskning i samarbete med föreståndaren för V-Dem Institutet samt andra forskare vid institutet. För en biträdande universitetslektor ingår forskning till minst 50 procent av heltidsanställningen. administrativ chef E-post anna-karin.ingelstrom@gu.se.

Du verkar för att medarbetarna når uppsatta mål. Som biträdande enhetschef stödjer du, handleder och ger medarbetarna metodstöd i det dagliga arbetet, samt fördelar ärenden och arbetsuppgifter. Du hjälper medarbetarna med prioriteringar och vid behov handlägger du individärenden tillsammans med dom. Du deltar i utvecklings- och förbättringsarbetet som sker på enheten och håller dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning. arbetsuppgifter som ansvar gemen-samt. Även funktionellt delat ledarskap karaktäriseras av att cheferna är hierar-kiskt jämställda och tillsammans ansva-rar för en hel verksamhet(sdel). Här har dock cheferna en tydlig uppdelning mellan sig i att de utför arbetsuppgifter inom åtskilda områden (t ex produk-tion resp.

Arbetsuppgifter Som biträdande verksamhetschef är du verksamhetschefens högra hand. Utvecklingsinriktad biträdande chef till kreativt team i LSS beställarenhet.