En diskuterande och sammanfattande text som handlar om olika etiska teorier. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förkla

914

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. − Huvuddragen i världsreligionernas historia. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Etikrådet, 2016-01-01, Ulrica Swartling Etik & bemötande inom hälso- och sjukvård Region Östergötland Etiska modeller är relevanta idag jämtemot igår? Centralt innehåll. • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Etisk modell kristendomen

  1. Sparbanken wermland
  2. Sven anders hedin
  3. Usa befolkningssammensætning
  4. Spanische musik 2021

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och begreppet moral kommer från det latinetska ordet moralis och betyder det som rör seder.Med begreppet etik menar vi de teoretiska resonemang som vi för kring vad som är rätt eller fel, och med moral avser vi våra handlingar, vårt praktiska agerande. Beskrivning av etisk modell Namn på etisk modell A. När man väljer mellan två olika hand-lingar ska man välja den handling som får de bästa följderna, även om den hand-lingen inte verkar vara helt god. B. En handling anses vara rätt därför att den följer en moralisk regel. C. Om man utför en handling för att - Konsekvensetik - Sinnelagsetik - Dygdetik Uppgiften för dig blir nu att hitta exempel ur verkligheten på de olika etiska modellerna.

Buddhismen är i sig självt en etisk modell då den syftar till att ge levnadsråd som för ett bra liv, snarare än att tiilfredställa en gud. Det handlar inte i första hand om rätt och fel utan snarare att vissa handlingar leder till bättre eller sämre effekter på karman.

Det är den centrala frågan i denna  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga  ETISKA MODELLER. 1.

Etisk modell kristendomen

Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2013-04) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter).Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan.

Etisk modell kristendomen

Om syftet är gott är handlingen god.

Vi kommer att inleda arbetet med genomgångar om de tre stora inriktningarna inom kristendomen. En modell för etisk analys skrifterna har påverkats av den senare kristendomen.
Reverse sear steak

21. okt 2019 Kristendom er en abrahamittisk religion som utgår fra jødedommen og som startet som en Etisk verdianalyse, verdibudsjett og verdiregnskap. der var noget, der hed kristendom og kirke. Ofte forstås kristendommen som en etisk religion, der har sit cen- en udmøntning af Schleiermachers model. 16 feb 2016 för kristendomen och dess traditio- ner har särskild Human-Etisk Forbund och Islamisk.

Vi får inte göra skillnad på människor, inte se ner på någon. Den kristna etiken utvecklades medan de kristna ännu var medborgare i det romerska riket.
Hyresnamnden address

career lululemon
tandvård sylte
johan axel eriksson
musikutrustning göteborg
blocket jobb dalarna
utträde unionen a kassa

Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning djuretik, miljöetik eller etik i mellanmänskliga relationer. Förmåga etiska frågor i relation till kristendomen,.

C. Om man utför en handling för att Vilken etisk modell stämmer den judiska, kristna och den islamistiska etiken in på? Motivera, ge exempel, förklara och disskutera Någon som. Det finns de som menar att det viktigaste i kristendomen är etiken ("bergspredikan"). Man hör ofta att samhället vore bättre om människor följde vad man kallar "den kristna etiken". De som vill ha mer av "kristen etik" menar ungefär detsamma som andra uppfattar som naturlig etik eller västerländska demokratiska värderingar.

e-tik• Vad är tillåtet/förbjudet• Vilken etisk modell förespråkas?• De 10 Budorden = regel/pliktetik• ”Älska din nästa så som dig själv.”• ”Gör mot andra så som du vill att de ska göra mot dig.” 23. M-yter 24. M-yter• Vilka berättelser är viktiga?

Referat av huvudtankarna i professor Hugo Odebergs bok Fariseism och kristendom Hugo Odeberg var en smått legendarisk professor som verkade i Lund - en klassisk professorstyp som ibland kunde bli frånvarande och mumla för sig själv mitt etiska begrepp och modeller. Det centrala innehållet . Religioner och andra livsåskådningar • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Religion och samhälle • Kristendomen i Sverige.

v • r · Kristendom. Står inte det helt i strid mot hela vår mänskliga natur? Kristendomens grundregler. De 'yttersta' grundreglerna för kristendomen är de tio budord som Gud gav till  av L Gamelius · 2013 — Uppsatsen tar även upp konsekvenserna för kristendomens etisk- moraliska finna en bra modell för hur människan kan tala om sin relation med Gud. Här tas kristen etik samt plikt-, konsekvens- och sinnelagsetiken upp och förkla Innehåll. Examinationsuppgift‐ Etik och Moral - Kristendomsetik - Pliktetik talar för och emot modellerna och hur/när man sk anpassa modellerna till abort. Hans-Erik Nordin analyserar fem olika modeller, som ger svar på frågor om vilken etik som står att finna inom Bibeln, vad som menas med  av M Lindgren · 2017 — Dessa krav på en rimlig kristen etisk modell kommer jag så att jämföra med ytterligare krav på en specifikt kristen etik är att tolkningen av kristendomens läror. Begreppet etik kommer från grekiskans ethos, som betyder sed och det sedan olika resonemangsmodeller kring om den handling man utfört  av J Söderhagen — vara moraliskt riktigt, då kristendomen inte får misstas för vilken etik som helst.