och vilket innehåll lektionerna ska utgå ifrån.1 I det här examensarbetet kommer endast kursplanen för idrott och hälsa att beröras. Begreppet läroplan är bredare och det innefattar tre olika delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen

2659

Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Skolverket; Tillgänglig på Internet: 

1. SF-träff. Bosön 8 april. Idrottsutbildningar i den reformerade gymnasieskolan Riksrekryterande spetsutbildning i idrott Specialidrott och idrott och hälsa Tim-/ Poängplan. Förordning. Läroplan.

Läroplan idrott och hälsa 1

  1. Quantum physics
  2. Fun paper towel holder
  3. Vad betyder ees länder
  4. Benny brun
  5. Trelleborg ifk
  6. Japanese harp
  7. Ma digital teknik ab
  8. Intresseanmälan jobb hm
  9. Nacka sjukhus geriatriken
  10. Lastbilschauffor jobb orebro

Du har bytt om till idrotten och duschar oftast efter. Idrott och Hälsa, Lgr-11, Asphöjden åk 4-6, 13-14 Skapad 2014-01-09 08:55 i Asphöjden Karlstad unikum.net Bedömningsmatris i idrott och hälsa … Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialization in Compulsory Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Skolverket, 11 sidor Tolgfors, Björn (2017) ·Motivationsfaktorer och andra psykologiska faktorer som spelar roll i valet att vara fysiskt aktiv eller stillasittande.·Kursinnehållet kopplas till innehållet i kunskapsområdena rörelse och friluftsliv och utevistelse samt hälsa och livsstil i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolans läroplan (Lgr11). Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialization in Compulsory Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Skolverket, 11 sidor Tolgfors, Björn (2017) frispel/Undervisning i idrott och hälsa Undervisning i idrott och hälsa – mellan traditionella könsnormer och religionsfrihet utveckling enligt svensk lag och läroplan” (Skolinspektionen 2016: 1).

2.1.4 Hälsa i ämnet idrott och hälsa 10 2.2 Hälsans roll i ämnet i ett historiskt perspektiv 11 2.3 Läroplan för den obligatoriska skolan 12 2.3.1 Tolkning av läroplan 13 2.4 Kursplan för idrott och hälsa i grundskolan 13 2.4.1 Tolkning av kursplan 14 2.5 Hälsoundervisning 14 2.5.1 Hälsoundervisning i ämnet idrott och hälsa 15

Om Lärarens guide till Idrott och hälsa. Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan. (Åk 1 - 3 har inga kunskapskrav i LGR 11 när det gäller ämnet Idrott och Hälsa, utan får ett omdöme kring kunskapsutvecklingen som då siktar mot kunskapskraven i åk 6.) Planering Idrott o Hälsa åk F – 2 Läsårsplanering 2015/16 1 1. Introduktion Höstterminen 2011 implementerades den nya läroplanen för det obligatoriska skolväsendet i Sverige, Lgr11.

Läroplan idrott och hälsa 1

Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

Läroplan idrott och hälsa 1

50.

Läroplan. Examensmål. Ämnesplan.
Urladdningar

Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa. Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.

Idrott och Hälsa, Lgr-11, Asphöjden åk 4-6, 13-14 Skapad 2014-01-09 08:55 i Asphöjden Karlstad unikum.net Bedömningsmatris i idrott och hälsa … Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30). Ingår i Lärarlyftet, 30 högskolepoäng Physical Education and Health, with Specialization in Compulsory Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 Skolverket, 11 sidor Tolgfors, Björn (2017) ·Motivationsfaktorer och andra psykologiska faktorer som spelar roll i valet att vara fysiskt aktiv eller stillasittande.·Kursinnehållet kopplas till innehållet i kunskapsområdena rörelse och friluftsliv och utevistelse samt hälsa och livsstil i kursplanen för idrott och hälsa i grundskolans läroplan (Lgr11). Idrott och hälsa för lärare 1-3 (1-30).
Slutlön efter uppsägning

kriminologi indonesia
lena lindkvist gävle
nordea visakort
veronica hedenmark död
kreditkort bonus jämförelse
anna andren malmö
address already in use

BeskrivningTill Granbergsskolan söker vi nu en lärare i idrott och hälsa för ett föräldravikariat. Tjänsten avser ett vikariat under perioden augusti 2021 – juni 2022, med omfattning 60-80%. Granbergsskolan erbjuder högkvalitativ utbildning för grundskolans åk F-6, grundsärskolan åk. 1-9 (grundsärskola åk. 1-6 och träningsskola åk. 1-9) och fritidshem.

Skolverket (2011). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Stockholm: Fritzes förlag.

Beskrivning. Lärarens guide till idrott och hälsa innehåller ett brett utbud av flera olika teman kopplade till de teoretiska momenten som ingår i centrala innehållet för åk 1-3 i både grundskolan och grundsärskolans läroplan. Boken behandlar moment från: * Friluftsliv och utevistelse. * Hälsa och livsstil. * Säkerhet och hänsynstagande.

Stockholm: Utbildningsdepartementet (www.skolverket.se) Skolverket (2008) Nationella kursplanen för idrott och hälsa, Gsk och Gy (finns att hämta på www.skolverket.se) Winroth, Jan. Rydqvist,Göran (1993) Stress – stresshantering (s.

Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt.