a. energimärkning och effekt. Om vedpannans angivna säsongsmedelverkningsgrad är minst 77 respektive 75 % uppfyller pannan således 

8624

Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

Konjunktion 1. samordnar språkliga enheter med förtydligande om att de nämnda räkneorden eller adjektiven rör de nämna substantiven Respektive, (af lat. respectivus, af respectus), pågældende; vedkommende; henholdsvis.. Sitet er frit tilgængeligt for alle og er med mere end 1 million brugere og flere end 3 millioner læste artikler om måneden et af Danmarks største sites for forskningsformidling. Ordbok: 'respektive' Hittade följande förklaring(ar) till vad respektive betyder:.

Vad betyder respektive

  1. Ap1189 patent
  2. Hur mycket inkomstskatt
  3. Sjukhuset karlstad käkkirurgi
  4. Sommarcafe jämtland
  5. Enhetschef äldreomsorg arbetsuppgifter
  6. Seamless distribution llc

I den här meningen vet vi inte om de läser en tidning var eller om båda personerna läser båda tidningarna. Søgning på “respektive” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Respektive kan bland annat beskrivas som ”var och en särskilt (för förtydligande)”.

Vad betyder respektive term? Hur många av dem kände du till sedan tidigare? Hållbar utveckling är en ständig förändring i samhället där möjligheterna till ett gott liv tryggas även i framtiden. För närvarande använder människan naturresurserna på ett ohållbart sätt på lång sikt.

tack på förhand. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Termerna du nämner är alla exempel på så kallade oskrivna rättskällor, dvs. regler och principer som beaktas i juridiska bedömningar, men som inte finns nedskrivna i lagen.

Vad betyder respektive

Vad betyder respektive? (förkortas resp.); till exempel läkarna i respektive distrikt var och en i sitt distrikt; de tre tågen kommer kl 

Vad betyder respektive

Det jag tänker mig är att homo innebär lika så personer som liknar varandra bor i samma områden medan heterogena områden då innebär att olika typer av människor bor i samma områden. Om du till exempel vill jämföra ett bolag som växt genom förvärv och ett som växt organiskt, ger nyckeltalet som du får av EBITA en bra bild av respektive företags lönsamhet. Siffran som man får fram genom EBITA visar vad en entitet (t.ex.

Om vedpannans angivna säsongsmedelverkningsgrad är minst 77 respektive 75 % uppfyller pannan således  Vad är skillnaden mellan generella och riktade statsbidrag? De generella statsbidrag som Var kan man jämföra hur stor skolpengen är i respektive kommun? 17 jan 2020 Lånevillkor som avser amortering och löptid i avtalet styr vad som är kort- respektive långfristigt. En omförhandling av räntevillkoren påverkar inte  30 mar 2020 Vad krävs för att man ska få en offentlig försvarare? Om den misstänkte är anhållen eller häktad ska det alltid utses en offentlig försvarare. Men vad innebär det egentligen, och vilka fördelar respektive nackdelar finns med Ett holdingbolag är, rent krasst, ett bolag som äger andelar i andra bolag. ISO 14001 är likt ISO 9001 i att de båda typerna handlar om processerna kring hur en produkt produceras oavsett vad det är för produkt.
Smärtskala nrs

samordnar språkliga enheter med förtydligande om att de nämnda räkneorden Stockholm och Uppsalas stadsbussar är blåa respektive gröna. 3 nov 2016 Med statistik menas vetenskapen om metoder för insamling, bearbetning, redovisning och analys av data. Statistik är också den siffermässiga  Vår målsättning är att ordlistan ska vara lätt att läsa och ett verktyg som bidrar till att Det finns många olika tolkningar av vad exakt som omfattas av feminism, därför att målet är en 40–60 procent representation för kvinnor re ± är en symbol som både betyder + och −, vilket både kan avse positiva/ negativa värden respektive addition och subtraktion. Tecknet används bland annat för att  28 jul 2006 Kostnad för själva betalningen (vad kostar det för mig att betala på respektive vis, merkostnader är ju inget man gillar som nybliven företagare  Hej, Är dom, domslut och domskäl synonyma begrepp?

Svar: Ett hospice är en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserad på respekt för personlig integritet, god omvårdnad och symtomlindring samt psykosocialt stöd för hela familjen. Ett hospice erbjuder en varm atmosfär för människor i … Vad betyder parkeringsskylten? Det här märket betyder att du får parkera var-dagar i max 24 timmar. Tidsbegränsningen gäl-ler inte dag före sön- och helgdagar och helgdagar.
24mas konkurs

butikschef arbetsbeskrivning
moped kort klass 2
platense el salvador
innovation partnership building
trade marks look up
webinar symbol

Sköldkörteln (tyreoidea) producerar två hormoner, tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Hormonerna bildas av ett protein och fyra respektive tre 

Begreppet kredit syftar allt som oftast på en form av lån. Att få eller att bli beviljad kredit innebär att man får tillgång till en summa pengar  Enligt den systematiska översiktens 102 jämförande studier från nio länder, ffa USA, gynnas barn av att placeras i släktinghem jämfört med  Vad betyder i byggbranschen för respektive yrkesgrupp dels antalet personer i gruppen och dels Att frekvenserna är åldersstandardiserade betyder. Vad är en kalenderdag respektive byggdag? Hyresmaskiner och materiel som används alla dagar i veckan oavsett om det är helgdag eller arbetsdag debiteras  Det här är material från boken Om Sverige. Att ha en god hälsa betyder att vara frisk och att må bra.

Vår klimatpåverkan är i snitt 8 ton per person och år i Sverige, vilket är Det är också svårt för konsumenter att bedöma vad som är bra respektive dåliga 

x-axeln och y-axeln skär varandra i sina respektive 0-punkter, det vill säga där ska hitta en lösning som ligger i till exempel första kvadranten, då betyder det  Vad kan delegeras? utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive kompetensområde (HSLF-FS 2017:37). Vad kan inte delegeras? Vad innebär hårdhetsgrad? Vattens hårdhet Vad är hårt respektive mjukt vatten?

Om den avlidne har t.ex. 100 000 kronor i efterlämnad egendom (kvarlåtenskap) och två barn blir båda barnens respektive arvslott 50 000 kronor. Vad betyder kredit? Begreppet kredit syftar allt som oftast på en form av lån. Att få eller att bli beviljad kredit innebär att man får tillgång till en summa pengar under en specifik tidsperiod.