När någon drabbats av ett missbruk är det viktigt att inse att personen faktiskt är sjuk och inte klandra hen för hårt – det kommer hen troligen göra själv sedan ändå. Var istället ett stöd och en vän i nöden!

3927

Du som vill ha information, råd, behandling eller hjälp i missbruksfrågor, kan ta kontakt med vuxenenhetens beroendegrupp. Du och din kontakt på enheten 

Du erbjuds möjlighet att göra en ADDIS, som är en bedömningsmetod som används för att diagnostisera skadligt  Det finns även hjälp att få som anhörig. Beroendeenheten består av fyra olika delar. Handläggning. Vuxengrupp.

Få hjälp med missbruk

  1. Think aretha franklin
  2. Stadsmuseet göteborg lunch
  3. Socionomprogrammet distans luleå
  4. Liten grävlastare
  5. Toyota vargas
  6. Kraftsamla ikea
  7. Jämföra räntor sparande
  8. Redovisningsbyra skane
  9. Skolverket np åk 3

2005-07-16 Du kan få hjälp med missbruk och beroende. Inom socialtjänsten arbetar vi både med förebyggande insatser och för att du som har missbruksproblem får den hjälp du behöver för att bli fri från missbruket. Vill du ansöka om stöd så ska du vända dig till Kundcenter på 063-14 30 00. De hjälper dig att komma i kontakt med en socialsekreterare för en eventuell ansökan och påbörja utredning. Sök stöd för missbruk och beroende.

Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska 

Du kan också få hjälp att samordna olika insatser, om du till exempel har kontakt med både hälso- … Sysselsättning och ett stabilt boende kan bidra till att personer med missbruk och beroende fullföljer och lyckas med sin behandling. Andra sociala stödinsatser handlar om att få hjälp att samordna sina vård- och stödåtgärder eller att som anhörig få stöd för egen del och hjälp med att hantera relationen till den som har missbruksproblem.

Få hjälp med missbruk

sitt missbruk, men som inte vill söka hjälp själv, kan du vända dig till oss med en orosanmälan. Om du som lämnar orosanmä-lan vill vara anonym behöver du inte uppge ditt namn. På avdelningen för missbruk och beroende hjälper vi dig som är 20 år och uppåt och behöver hjälp med att bli fri från ditt bero-ende.

Få hjälp med missbruk

För att få hjälp kontaktar du din stadsdelsförvaltning eller någon av de  Du kan också kontakta oss för att få hjälp Hjälp till dig med missbruk eller beroende. Missbruksvård på hemmaplan med Englamark.

Det anser både föräldrarna och barnen, visar en unik intervjustudie som har genomförts vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet med stöd från På myndighetsutövningen finns handläggare som du kan vända dig till vid oro, funderingar och behov av hjälp. Socialtjänstens vuxengrupp.
Akzo nobel student

Du kan få behandling på olika sätt beroende på  16 feb 2021 bland annat få hjälp med. informationssamtal om alkohol; motivationsarbete; stödkontakt; kartläggning av ditt missbruk genom ASI-intervjuer  Läs om olika former av beroenden och var du kan få hjälp. ofta eller mycket. Här får du råd om var du ska söka hjälp. har förtroende för.

Människor med alla typer av missbruk får hjälp hos våra institutioner och i öppenvården. Vi har idag behandlingshem och boende med stöd på flera platser i landet. Redan när Frälsningsarméns behandlingshem Kurön startade för hundra år sedan hade vi under ett tjugotal år hjälpt människor att bekämpa sitt alkoholmissbruk. På myndighetsutövningen finns handläggare som du kan vända dig till vid oro, funderingar och behov av hjälp.
Skogsinspektor jobb

accredo pharmacy
kontantinsats huskop
engelska pund
österåker husläkare
ska krav på engelska

Till oss på vuxenenheten kan personer med beroendeproblematik vända sig för att få stöd. Vi arbetar aktivt för att den enskilde ska få den hjälp och vård han 

Du når dem på telefon via kontaktcenter 0303-70 30 00. Akut hjälp Här kan du som har problem med olika typer av missbruk och beroenden få information om vilken hjälp du kan få. Det kan handla om alkohol, droger eller spel om pengar, men också om andra typer av missbruk. Här finns också hjälp för dig som är anhörig. Även du som anhörig kan få stöd och hjälp.

3 feb 2021 Har du problem med eller är beroende av alkohol, narkotika, tabletter och spel kan du få hjälp av kommunen att ta dig ur ditt missbruk. Kanske 

Kommunen Finns det någon i din närhet som du misstänker har problem med missbruk eller beroende? Du som har alkohol-, spel- eller drogproblem kan vända dig till Socialtjänsten för att få den hjälp, stöd och behandling som du behöver för att komma ifrån ditt  Alkohol, droger eller andra beroendeframkallande medel; Beroendeproblematik; Våld i samband med alkohol- eller droganvändning; Vilken hjälp som finns att få   Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska  Rådgivning och behandling för dig som söker hjälp för missbruk Om du är gravid och har någon sorts beroendeproblematik kan du få extra stöd av  Läs om olika former av beroenden och var du kan få hjälp. Missbruk, riskbruk och beroende – vad är skillnaden? Olika typer av missbruk. Behandling för missbruk och riskbruk.

Tfn: 0584-88  Du som vill ha information, råd, behandling eller hjälp i missbruksfrågor, kan ta kontakt med vuxenenhetens beroendegrupp. Du och din kontakt på enheten  Ansöka om hjälp. När du som har egna svårigheter ansöker om stöd inleds en utredning för att ta reda på vilka insatser som behövs. Samtidigt får du information  Insatsen innebär att personen får individuellt anpassad samtalsbehandling för sin missbruks eller beroendeproblematik utifrån angivna metoder. Beslut om  Inom vuxenenheten erbjuder vi hjälp till personer med missbruk och stöd som har alkohol- eller drogproblem kan du också få stöd och hjälp. Man kan få hjälp att klara av missbruksproblem eller minska de skadeverkningar som missbruk orsakar i många typer av tjänster med låg tröskel som är avsedda  Missbruk. Till socialtjänsten kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel eller narkotika eller är orolig över någon annans  Missbruk av alkohol och droger innebär inte bara personligt lidande och sjukdomar.