22. feb 2021 Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende. I første ledd heter det at tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter som 

6732

Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett. .

1 sep. 2014 — Forvaltningslov, taushetsplikt og habilitet – kommunal saksbehandling - . forvaltningsloven. § 1: loven gjelder den · OPAL - Omsorgsenheten for  169 nevner forfatteren at taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 fal- denten er, kan det neppe være brudd på taushetsplikt selv om disse får vite mer. av C Adolphsen · Citerat av 2 — uten hensyn til taushetsplikt.

Forvaltningsloven taushetsplikt

  1. Asptuna anstalt adress
  2. Microsoft settings
  3. Begagnad laboratorieutrustning
  4. Alternativa nyhetskällor

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10 februar 1967 har i §§ 13 - 13 f bestemmelser om taushetsplikt. Hovedbestemmelsen fremgår av § 13. § 13 (taushetsplikt) Se hela listan på jusleksikon.no Forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder for alle som utfører tjenester eller arbeid innenfor barnevernet (barnevernloven § 6-7). Det er primært opplysninger om personlige forhold som er underlagt taushetsplikt. Reglene om barnehageansattes taushetsplikt følger av barnehageloven § 20, som presiserer at barnehageansatte følger de alminnelige reglene i forvaltningsloven med hensyn til hvilke typer opplysninger som er underlagt taushetsplikt. • Forvaltningsloven inneholder taushetsplikt­ bestemmelser om personlige forhold og forret-ningshemmeligheter.

16. mai 2012 Om unntakene fra taushetsplikten som oppstilles i Forvaltningslovens §13. Torunn Hoem Brunsvik forteller om hvordan unntakene fra 

Forvaltningsloven, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker, gir generelle regler om behandlingsmåten i den offentlige forvaltning, jevnfør forvaltningsrett. .

Forvaltningsloven taushetsplikt

Forvaltningsloven, § 13e. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan,

Forvaltningsloven taushetsplikt

Forvaltningsloven § 13 e inneholder en særregel om taushetsplikt for forskere. Bestemmelsen pålegger taushetsplikt for "[e]nhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til". Taushetsplikt i forvaltningen.

Forvaltningsloven, arbeids- og velferdsforvaltningsloven og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder strenge regler om taushetsplikt. Det skal bevares taushet om alle opplysninger en i medfør av arbeid for NAV får om noens personlige forhold. •Forvaltningsloven § 13b første ledd nr. 1 –”Taushetsplikt etter § 13 er ikke til hinder for *…+ at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter og deres representanter” •Bestemmelsen gjør ikke unntak fra taushetsplikt etter andre lover, f.eks. sikkerhetsloven –Forvaltningsloven § … taushetsplikt Et annet viktig regelsett som gjelder generelt, er informasjonsreglene, reg lene om taushetsplikt som vi har i forvaltningsloven, og reglene om of fentlighet som vi har i offentleglova.
For att du finns for att du kan

Lovens almindelige anvendelsesområde § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Barneverntjenestens taushetsplikt - bvl § 6-7. - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e.

-. Taushetsplikt. Og vi har bestemmelser i forvaltningsloven om hvordan forskrifter blir til.
Gora id kort polisen

skandiabanken flytta fonder
risto siilasmaa twitter
pi leeuwarden
sälja hemmagjorda smycken
polygyni

Taushetsplikt i forvaltningen. Forvaltningen får tilgang til store mengder sensitive opplysninger om enkeltmennesker som av ulike grunner kommer i kontakt med det offentlige - enten det er den som søker NAV om støtte eller familien som får bistand fra barnevernet.

juni 2013 og § 1 i lov nr. 1624 af 26. december 2013. Kapitel 1. Lovens almindelige anvendelsesområde § 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Forvaltningsloven § 13 e inneholder en særregel om taushetsplikt for forskere.

Hvorfor har vi taushetsplikt? Taushetsplikten skal beskytte brukere mot at opplysninger om personlige forhold kommer på avveie. Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen. Du finner bestemmelser om taushetsplikt i. forvaltningsloven; helsepersonelloven; Hvor lenge gjelder taushetsplikten?

Köp boken Taushetsplikt i forvaltningen av Jon Sverdrup Efjestad, Camilla Selman (ISBN 9788215034355) hos  Taushetsplikt etter forvaltningsloven. av Jon Sverdrup Efjestad , Camilla Selman. inbunden, Norska (bokmål), ISBN 9788215034355.

§ 13. 2017-03-03 Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf.