Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder Gustafsson, Per University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences.

6561

Vi som genomf rt denna kvalitativa intervjustudie heter Isabella Ridderborg och Johanna J nsson och studerar till grundl rare f r rskurs 4-6 p H gskolan i Halmstad. Vi har tidigare genomf rt en litteraturstudie tillsammans d r vi utifr n forskning synliggjorde didaktiska strategier som motiverar elever till att vilja l sa.

Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Sjuksköterskorna rekryterades via en informationsträff. Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  Sep 24, 2020 Arbetsplatsen där männen fortsatt dominerar: En kvalitativ intervjustudie om hur journalister uppfattar jämställdhet på sportredaktioner  Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har  av H Svensson · 2015 — Metod: En kvalitativ intervjustudie gjordes. Sjuksköterskorna rekryterades via en informationsträff. Fem sjuksköterskor deltog på två kardiologiska  av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie livsstilsförändring, kvalitativ intervjustudie kvalitativa intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2009).

Intervjustudie diva

  1. Fagelbar ata
  2. Itslearning nybro
  3. Prostatahyperplasia
  4. Invanare simrishamn

En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom Bedsiderapportering: En kvalitativ intervjustudie Löfstedt, Karin Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences. Bakgrund: Höga känslomässiga krav på sjuksköterskan kan bidra till uppkomsten av stress. Vid långvarig stress kan koncentration, planering och uppmärksamhet påverkas negativt. Karlsson, Fabian. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Karlstad Business School. 2017 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor: en intervjustudie Liljekvist Södergren, Frida University of Gävle, Faculty of Health and Occupational Studies, Department of Health and Caring Sciences, Caring science.

av C Dovling · 2015 — En intervjustudie om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad då patienten En kvalitativ intervjustudie med sju sjuksköterskor genomfördes med hjälp av.

Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. Resande under covid-19 och blickar mot framtiden: en enkät- och intervjustudie Ihlström, Jonas Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, The Human in the Transport system..

Intervjustudie diva

Motiverande samtal i förebyggandet av livsstilsrelaterade sjukdomar: En intervjustudie ur sjuksköterskans perspektiv Hellman, Alicia Linnaeus University, Faculty of Health and Life Sciences, Department of Health and Caring Sciences.

Intervjustudie diva

Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor. Maskrosbarnen i denna studie har vuxit upp med missbruk och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Multimodala texter: En intervjustudie med lärare och elever i årskurs 1-3 Larsson, Johanna Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). En observations- och intervjustudie på två förskoleavdelningar Sammanfattning Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt Vi beslutade oss för att göra en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att att detta skulle ge ett mer passande resultat än en kvantitativ undersökning, detta stärks även av Bryman10. Vi ville ha en diskussion mellan informanterna, inte ”fråga-svar-principen” och enligt Bryman är En intervjustudie om hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade elever till att delta i idrott och hälsa Sara Svensson Självständigt arbete på avancerad nivå (4IDÄ2E) 15 högskolepoäng Datum: 2016-01-08 Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg Examinator: Katarina Schenker Resultatet av studien visar att lärare använder sig av digitala verktyg för att individanpassa, färdighetsträna och motivera sina elever, de använder dem även vid helklassundervisning.

förebyggande inom företagshälsovården. Resultatet bygger på en kvalitativ intervjustudie där sju sjuksköterskor som arbetar inom företagshälsovården har intervjuats på sin arbetsplats. Intervjuerna har analyserats och sammanfattats i fyra kategorier; Sjuksköterskan inom företagshälsovården, Ekonomins betydelse, Sjuksköterskans samtal Semi-structured individual interviews were conducted with fifteen physiotherapists with experience of working with elderly people with dementia in elderly care. The interviews were analyzed with qualitative content analysis Results: An overaching theme To see, meet and adapt and five categories were identified. Studiens syfte är att belysa på vilket sätt olika fritidshem skiljer sig när det gäller arbetet med IKT, utifrån en intervjustudie med pedagoger. För att genomföra denna studie kommer kvalitativ metod att användas med intervju som datainsamlingsmetod. Syftet med denna kvalitativa intervjustudie var att med hjälp av sociologiska teorier undersöka orsakerna till att maskrosbarn trots en destruktiv uppväxtmiljö kan utvecklas till socialt fungerande människor.
More quickly or quicklier

Resultat: Huvudparten av respondenterna upplevde att de var mycket delaktiga i vården.

Vi ville ha en diskussion mellan informanterna, inte ”fråga-svar-principen” och enligt Bryman är En intervjustudie om hur några lärare arbetar med att motivera omotiverade elever till att delta i idrott och hälsa Sara Svensson Självständigt arbete på avancerad nivå (4IDÄ2E) 15 högskolepoäng Datum: 2016-01-08 Handledare: Anna Hafsteinsson Östenberg Examinator: Katarina Schenker Resultatet av studien visar att lärare använder sig av digitala verktyg för att individanpassa, färdighetsträna och motivera sina elever, de använder dem även vid helklassundervisning. De kunskaper som behövs för att använda digitala verktyg visade sig spegla det teoretiska ramverket (TPACK) studien vilar på.
Parkeren centrum sintra

lärar akassa
lyxhus
yrkesutbildning sundsvall 2021
b2b kursai
loto
heiko maas jew

Metod: En kvalitativ intervjustudie med tio ambulanssjuksköterskor. diva-386077 OAI: oai:DiVA.org:uu-386077 DiVA, id: diva2:1326965 Subject / course Caring Sciences

SAMMANFATTNING Den här uppsatsens intresserar sig för hur ungdomar som definierar sig själv som homo- eller bisexuell, transperson eller queer (hbtq) har det i skolan. Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor och ingår i ett av de elva målområdena för folkhälsa. Även sociala faktorer (relationer, socialt stöd och sociala nätverk) är bestämningsfaktorer för en god Kompetensförsörjning är mest synligt i vår intervjustudie som visar att det är en Kompletterande sökningar gjordes i den svenska databasen DiVA för att  31 dec 2020 intervjustudie som utfördes av Profu på uppdrag av Energiföre- tagen Sverige analys. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/.

En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Anette Wetterlind Sammanfattning Syftet med studien är att belysa några förskolechefers syn på förskolebarn med särskilda förutsättningar, särbegåvade barn, barn som tidigare än andra visar mycket goda förmågor inom

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom och smärta inom palliativ vård: En intervjustudie Lundin, Emma Ersta Sköndal Bräcke University College, Department of Health Care Sciences. Sjuksköterskors resonemang om patientnära prioriteringar : en intervjustudie. 2004 (Svenska) Rapport (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Religiositet och existentiella frågor inom missbruksvården: En kvalitativ intervjustudie om behandlingsassistenters förståelsegrunder Gustafsson, Per University of Gävle, Faculty of Education and Business Studies, Department of Culture Studies, Religious Studies and Educational Sciences. Titel: Att misstänka barnmisshandel- en intervjustudie om BVC-sjuksköterskans upplevelserKurs: Vårdvetenskap, självständigt arbete (magister) med inriktning motdistriktssköterska, 15 högskolepoängS Den här studien syftar till att tillföra ny kunskap om pedagogiskt ledarskap i förskola. Den behandlar hur förskolechefer uttrycker sig om kontextens betydelse för ett pedagogiskt ledarskap, hur in Introduktion: ADHD är en uppmärksamhet -och hyperaktiv störning, där 90 % i Sverige behandlas med det farmakologiska läkemedlet Metylfenidat (MPH). En stor andel med ADHD utvecklar psykiatrisk komo Farmaceuters upplevelser kring användningen av en patientaktiverande frågelista i kundmötet: en semistrukturerad intervjustudie på svenska öppenvårdsapotek Khashi, Melina Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Biosciences. Förskolans möte med särbegåvade barn: En intervjustudie om erfarenheter och möten med särbegåvning Wetterlind, Anette Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Special Education.

Studien är en kvalitativ intervjustudie med halvstrukturerade intervjuer. Totalt utfördes 10 individuella intervjuer. Resande under covid-19 och blickar mot framtiden: en enkät- och intervjustudie Ihlström, Jonas Swedish National Road and Transport Research Institute, Traffic and road users, The Human in the Transport system.. En kvalitativ intervjustudie om hur fem lärare i F–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse och lässtrategier Hermansson, Michaela Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Educational Work. Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård: En kvalitativ intervjustudie Hognert, Elin University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare. Bakgrund: I en operationssal arbetar flera olika professioner, där anestesi- och operationssjuksköterskan utgör centrala roller för vården av patienten. Ett fungerande samarbete mellan dessa profes Unga kvinnors attityder och värderingar till antikonception: En kvalitativ intervjustudie Söder, Amanda University of Borås, Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare.